สินค้า otop
[ เปิดอ่าน 522 ครั้ง ]
ไผ่กวนอิม

"ไผ่กวนอิม"เพื่อการส่งออก ปลูกในพื้นที่ หมู่บ้านหนองอ้อ ต.โป่งผา อ.แม่สาย จ.เชียงราย กลุ่มเกษตรกรปลูกต้นกวนอิมหรือไผ่กวนอิม ในเชิงพาณิย์ เพราะมองเห็นว่าสามารถสร้างรายได้เสริมได้เป็นอย่างดี โดยมีนางอัมพร สมบูรณ์ เกษตรกรแห่งบ้านหนองอ้อ เริ่มปลูกเป็นคนแรกเมื่อปี 2525 จากนั้นได้ขยายพื้นที่ปลูกเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ ปัจจุบันมีชาวบ้านปลูกไผ่กวนอิมมากกว่า 60 ครัวเรือน บนเนื้อที่ว่า 800 ไร่ คนโบราณเชื่อว่า บ้านใดปลูกต้นกวนอิมทองไว้ประจำบ้านจะทำให้คนในบ้านมีฐานะดีเกิดความร่ำรวย เพราะต้นกวนอิมเป็นไม้นำโชคและของมีค่ามาสู่คนในบ้าน จึงถือเป็นไม้มงคล นอกจากนี้ยังมีความเชื่ออีกว่าต้นกวนอิมทองเป็นต้นไม้ศักดิ์สิทธิ์ เพราะคนโบราณใช้ต้นกวนอิมทองประกอบในพิธีบูชาพระเจ้าและในพิธีสำคัญทางศาสนาด้วย การปลูกมี 2 วิธี คือ ปลูกในกระถางเพื่อประดับภายในและภายนอกอาคาร โดยใช้กระถางทรงสูงขนาด 8-12 นิ้ว ใช้ปุ๋ยคอกหรือปุ๋ยหมักผสมแกลบผุและดินร่วม ในอัตราส่วน 1 : 1 : 1 ปลูก ควรเปลี่ยนกระถาง 1-2 ปีต่อครั้ง เพราะการขยายตัวของรากแน่นเกินไปปและการแตกกอของทรงพุ่มโตขึ้น นอกจากนี้ยังเป็นการช่วยเกลี่ยดินปลูกใหม่เพื่อทดแทนดินปลูกเดิมที่เสื่อมสภาพไป ส่วนวิธีที่สองเป็นการปลูกในแปลงปลูก เพื่อประดับบริเวณบ้านและสวนโบราณ โดยมักจะนิยมปลูกไว้บริเวณหน้าบ้าน เพราะจะได้เป็นเสน่ห์แก่บ้าน ซึ่งขนาดหลุมปลูก 20x20x20 เซนติเมตร โดยใช้ปุ๋ยคอกหรือปุ๋ยหมักและดินร่วมในอัตราส่วน 1 : 2 ผสมดินปลูก ปัจจุบันชาวบ้านหนองอ้อหันมาปลูกไผ่กวนอิมกันมากขึ้น เพื่อเสริมรายได้จากอาชีพทำนา โดยจะมีพ่อค้ามารับซื้อถึงที่ ซึ่งผลผลิตจะส่งขายทั้งในและต่างประเทศ ตลาดต่างประเทศ ได้แก่ อิหร่าน บรูไน แคนาดา ออส เตรเลีย จีน สิงคโปร์ และไต้หวัน "ถ้าเป็นพื้นที่ปลูกใหม่ต้นทุนจะอยู่ที่ประมาณ 5 หมื่นบาทต่อไร่ ปีถัดไปอยู่ที่ประมาณ 3 หมื่นบาท ส่วนรายได้เฉลี่ยจะอยู่ที่ 7 หมื่นบาทต่อไร่ต่อปี ไผ่กวนอิมที่นี่จะปลูกหลายชนิด เช่น ไผ่กวนอิมลายทอง ไผ่กวนอิมหยกมรกต ไผ่กวนอิมประเภท ไม้ดัด ไม้ชั้น และไม้สาน แล้วแต่ใครจะเลือกปลูกชนิดใด ทุกชนิดมีตลาดรองรับหมด" ประธานกลุ่มเกษตรกรปลูกไผ่อวนกิมบ้านหนองอ้อเผยข้อมูล ราคาจำหน่าย ขึ้นอยู่กับแต่ละประเภท ซึ่งเป็นราคาขายส่งจากแปลงปลูก ถ้าเป็นไม้ชั้นเริ่มตั้งแต่ 2 ชั้น ราคาจะอยู่ที่ 15 บาท สูงสุด 9 ชั้น สนนในราคา 1,000 บาท ส่วนไม้สานรวม 20 เส้นยาว 35-40 เซนติเมตร ราคาอยู่ที่ 45 บาท ถ้ายาว 100 เซนติเมตร ราคา 150-180 บาท แต่หากสั่งจองคราวละจำนวนมาก ราคาก็อาจจะลดหย่อนลง