สินค้า otop
[ เปิดอ่าน 310 ครั้ง ]
สตอเบอรี่

พื้นที่ตำบลโป่งผา เป็นแหล่งเพาะปลูกสตอเบอรี่มากที่สุดในอำเภอแม่สาย พื้นที่ที่ปลูกส่วนใหญ่อยู่ บ้านน้ำจำและบ้านจ้อง ซึ่งเกษตรกรกลุ่มผู้ปลูกสตอเบอรี่จะมีการรวมตัวกันปลูกสตอเบอรี่ พันธ์พระราชทาน 80 มีสวนสตอเบอรี่ให้นักท่องเที่ยวได้เก็บสดๆจากไร่และมีการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากสตอเบอรี่ด้วย