แหล่งท่องเที่ยว
[ เปิดอ่าน 762 ครั้ง ]
หนองน้ำพุมหัศจรรย์

เป็นแหล่งท่องเทียวเชิงนิเวศน์และเชิงสุขภาพ เหมาะแก่การเป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ และเป็นสถานที่จัดกิจกรรมต่างๆ ลักษณะเป็นหนองน้ำจืด มีเนื้อที่ประมาณ 6 ตารางกิโลเมตร ลึกประมาณ 2-5 เมตร มีทัศนีย์ภาพที่สวยงาม ห้อมล้อมไปด้วยภูเขาดอยนางนอน

ข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยว
            เป็นแหล่งท่องเทียวเชิงนิเวศน์และเชิงสุขภาพ เหมาะแก่การเป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ และเป็นสถานที่จัดกิจกรรมต่างๆ ลักษณะเป็นหนองน้ำจืด มีเนื้อที่ประมาณ 6 ตารางกิโลเมตร ลึกประมาณ 2-5 เมตร มีทัศนีย์ภาพที่สวยงาม ห้อมล้อมไปด้วยภูเขาดอยนางนอน คงความเป็นธรรมชาติไ้ว้ได้อย่างสมบูรณ์ และ สามารถกักเก็บน้ำไว้เพื่อการเกษตร ได้ตลอดทั้งปี การเดินทางสะดวกสบาย มีถนนลาดยางจนถึงตัวหนองน้ำ และยังได้มีการปรับภูมิทัศน์เพื่อการพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวเพิ่มเติม

             ความมหัศจรรย์ของหนองน้ำพุ ยามเมื่อส่งเสียง เคาะไม้ เคา้ะปี๊บ หรือ มีเสียงอันดังเกิดขึ้น จะมีฟองน้ำพุ ผุดขึ้นมาจากน้ำได้เอง ซึ่งถือเป็นความมหัศจรรย์ที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติมานานนับหลายร้อยปี อยู่คู่กับวิถีชีวิตของชาวบ้าน

 

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

ที่ตั้ง : เดินทางได้โดยใช้ทางหลวงหมายเลข 10 จากเชียงราย - แม่สาย ระยะทางประมาณ 60 กิโลเมตร จากนั้นเลี้ยวซ้ายตามป้ายชื่อ (ปากทางเข้าอยู่บริเวณทางเข้า วนอุทยานถ้ำหลวง - ขุนน้ำนางนอน ระยะทางประมาณ 5 กิโลเมตร