[ เปิดอ่าน 332 ครั้ง ]

ประชาสัมพันธ์ผลการประเมินความพึงพอใจในการให้บริการประชาชน ของ งานพัฒนารายได้

องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งผาได้จัดจุดประเมินความพึงพอใจในการให้บริการ ณ งานพัฒนารายได้สังกัดกองคลัง   งานพัฒนารายได้  กองคลัง  ขอประชาสัมพันธ์ สรุปผลแบบประเมินความพึงพอใจในการให้บริการประชาชน ไตรมาสที่ 3 ประจำปีงบประมาณ 2560 (เมษายน –มิถุนายน 2560)