[ เปิดอ่าน 340 ครั้ง ]

ประชาสัมพันธ์การแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ 2560

อบต.โป่งผาได้จัดทำแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปี 2560 ท่านสามารถดาว์นโหลดเอกสารได้