[ เปิดอ่าน 359 ครั้ง ]

ประชาสัมพันธ์รับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่น(ผู้อำนวยการกองการศึกษา)

องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งผา  มีความประสงค์ที่จะ รับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่น ตำแหน่ง
ผู้อำนวยการกองการศึกษา (นักบริหารการศึกษา ระดับ ต้น) จำนวน  ๑  อัตรา