[ เปิดอ่าน 278 ครั้ง ]

ประชาสัมพันธ์ รายชื่อผู้มีเข้าสิทธิสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างโยธา

อบต.โป่งผา  ประกาศรายชื่อผู้มีเข้าสิทธิสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างโยธา