[ เปิดอ่าน 309 ครั้ง ]

ประชาสัมพันธ์ การรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕60 (ครั้งที่ 2)

ประชาสัมพันธ์องค์การการบริหารส่วนตำบลโป่งผา เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕60 (ครั้งที่ 2)