[ เปิดอ่าน 40 ครั้ง ]

ประกาศประกวดราคา การจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง(รถบรรทุกขยะ) ขนาด 6ตัน 6 ล้อฯ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็คทรอนิกส์ (E-bidding)

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโป่งผา  เรื่อง ประกวดราคาการจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง(รถบรรทุกขยะ) ขนาด 6 ต้น 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์ แบบอัดท้าย จำนวน 1 คัน เพื่อใช้ในกิจการขององค์การบริหารส่วนตำบลโป่งผา (สำนักปลัด) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็คทรอนิกส์(E-bidding) ราคากลางของงานซื้อในการประกวดราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น 2,400,000.- บาท(สองล้านสี่แสนบาทถ้วน)