[ เปิดอ่าน 171 ครั้ง ]

ประชาสัมพันธ์มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษจากหมอกควันไฟป่าและการเผาในที่โล่ง

ประกาศจังหวัดเชียงราย ห้ามเผาทุกชนิดโดยเด็ดขาด  ระหว่างวันที่ 15 กุมภาพันธ์ - 15 เมษายน 2562