[ เปิดอ่าน 162 ครั้ง ]

ประชาสัมพันธ์รับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่นดำรงตำแหน่งสายงานผู้ปฎิบัติ

องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งผามีความประสงค์รับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น เพื่อดำรงตำแหน่ง 

1.นายช่างโยธา  ปง/ชง   2 อัตรา

2.เจ้าพนักงานสาธารณสุข   ปง/ชง   1 อัตรา