[ เปิดอ่าน 148 ครั้ง ]

ประชาสัมพันธ์รับโอนย้ายพนักงานส่วนท้องถิ่น

องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งผาประชาสัมพันธ์รับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่น ตำแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล(นักบริหารงานท้องถิ่นระดับกลาง) 1 อัตรา