[ เปิดอ่าน 181 ครั้ง ]

ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมและจัดกิจกรรมสำหรับเด็กและเยาวชนตำบลโป่งผา ประจำปี 2561

ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมและจัดกิจกรรมสำหรับเด็กและเยาวชนตำบลโป่งผา 

สนใจเข้ารับการอบรม ติดต่อ กองการศึกษา อบต.โป่งผา