[ เปิดอ่าน 254 ครั้ง ]

ประชาสัมพันธ์การรับชำระภาษีประจำปี 2560

องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งผาขอประชาสัมพันธ์ การชำระภาษี โรงเรือน และที่ดิน ภาษีป้าย ภาษีบำรุงท้องที่ ประจำปี 2560