ศูนย์บริการร่วม

ศูนย์บริการร่วม อบต.โป่งผา

ศูนย์บริการร่วม ให้บริการ

1. รับชำระค่าบริการต่างๆ (ไฟฟ้า - ค่าโทรศัพท์ - ค่าอินเตอร์เน็ต - รับส่งจดหมาย ไปรษณีย์)
    ให้บริการในเวลาราชการ จันทร์-ศุกร์ เวลา 08.30-16.30 น. ณ องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งผา

2. รับแจ้งเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ ร้องทุจริต
    สามารถแจ้ง ข้อมูลการร้องเรียนทุจริตได้ ณ ตู้แดง ร้องทุกข์ หน้าที่ทำการ อบต.โป่งผา หรือทางเว็บไซต์


3. บริการอินเตอร์เน็ตความเร็วสูงไร้สาย โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย
    ให้บริการในเวลาราชการ จันทร์-ศุกร์ เวลา 08.30-16.30 น. ณ องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งผา

4. บริการเก้าอี้บำบัดด้วยกระแสไฟฟ้าสถิตย์
    ให้บริการในเวลาราชการ จันทร์-ศุกร์ เวลา 08.30-16.30 น. ณ องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งผา