นโยบายนายก

คำแถลงนโยบายเพื่อการบริหารราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลโป่งผา โดย นายเกียรตยศ  เลิศณวรรธน์  ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโป่งผา ปฎิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโป่งผา