กระบวนการลดขั้นตอนการปฎิบัติงาน ฯ
[ เปิดอ่าน 319 ครั้ง ]
ประกาศปรับปรุงขั้นตอนการปฏิบัติงานและกำหนดระยะเวลาแล้วเสร็จของงานบริการสาธารณะ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563