แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
archive งบทดลอง ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563

เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2563

archive งบทดลอง ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563

เมื่อวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563

archive งบทดลอง ณ วันที่ 31 มกราคม 2563

เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2563

archive งบทดลอง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

เมื่อวันที่ 31 ธันวาคม 2562

archive งบทดลอง ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2562

เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2562

archive งบทดลอง ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2562

เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2562