รายงานผลสำรวจความพึงพอใจในการให้บริการ
รายงานผลสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ ณ จุดบริการประจำเดือนเมษายน-มิถุนายน(ไตรมาศ3 ปีงบประมาณ 2563)

เมื่อวันที่ 08 กรกฏาคม 2563

รายงานผลสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ ณ จุดบริการประจำเดือน มกราคม-มีนาคม 2563(ไตรมาศ2 ปีงบประมาณ 2563)

เมื่อวันที่ 07 เมษายน 2563

รายงานผลสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ ณ จุดบริการประจำเดือน ตุลาคม-ธันวาคม 2562(ไตรมาศ1 ปีงบประมาณ 2563)

เมื่อวันที่ 08 มกราคม 2563

รายงานผลสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ ณ จุดบริการประจำเดือนกรกฏาคม-กันยายน(ไตรมาศ4 ปีงบประมาณ 2562)

เมื่อวันที่ 09 ตุลาคม 2562