ภาพกิจกรรม
[ เปิดอ่าน 48 ครั้ง ]
ตรวจสอบชี้จุดที่ก่อนที่จะดำเนินโครงการก่อสร้าง 4 โครงการ

วันที่ 30 กันยายน 2564 คณะกรรมการตรวจงานจ้างพร้อมด้วยกองช่าง อบต.โป่งผาและผู้รับเหมา ลงพื้นที่ตรวจสอบชี้จุดก่อนที่จะดำเนินโครงการจำนวน 4โครงการ ดังนี้ 1.โครงการซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 3 บ้านหนองอ้อ หมู่ที่ 2 2.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 4 บ้านนาปง หมู่ที่ 8 3.ครงการวางท่อระบายน้ำ พร้อมถมดินขยายถนนข้างถนนสี่แยกชลประทาน (เอื้ออาทร 1) บ้านน้ำจำกลาง หมู่ที่ 12 4.โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 4 (ต่อเติม) บ้านน้ำจำเหนือ หมู่ที่ 11 ทั้งนี้ เพื่อความชัดเจนและถูกต้อง ตามระเบียบกฏหมายต่อไป