ภาพกิจกรรม
[ เปิดอ่าน 371 ครั้ง ]
โครงการส่งเสริมการออกกำลังกายในตำบลโป่งผา

วันที่ 28 พฤศจิกายน - 1 ธันวาคม 2560 อบต.โป่งผา ได้จัดกิจกรรมโครงการส่งเสริม การออกกำลังกายให้กับประชาชนตำบลโป่งผา ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ให้ประชาชนมาร่วมออกกำลังกาย ในการส่งเสริมการมีสุขภาพที่ดี โดยมีประชาชนในตำบลโป่งผามาร่วมออกกำลังกาย และนำไปต่อยอดในการออกกำลังกายในชุมชนด้วย