ภาพกิจกรรม
[ เปิดอ่าน 323 ครั้ง ]
กิจกรรม"สภากาแฟพบผู้นำท้องถิ่น"

วันที่ 27 พฤศจิกายน 2560 อบต.โป่งผา ได้รับเกียรติจาก นายสมศักดิ์ คณาคำ นายอำเภอแม่สาย เข้าเยี่ยมเยียน พบปะ พร้อมมอบนโยบายในการบริหารงาน ตามกิจกรรม "สภากาแฟกับผู้นำท้องถิ่น" โดย อบต.โป่งผา ในส่วนผู้มาร่วมกิจกรรมประกอบด้วย สจ.อนุภาส ปฎิเสน/ผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่/ สมาชิกสภา /หน่วยราชการในพื้นที่ /กลุ่มองค์กรและข้าราชการพร้อมลูกจ้าง อบต.โป่งผา เพื่อรับมอบนโยบาย ข้อแนะนำต่างๆจากท่านนายอำเภอแม่สาย