ภาพกิจกรรม
[ เปิดอ่าน 16 ครั้ง ]
จัดเก็บขยะของเสียอันตราย 12 หมู่บ้าน

#จัดเก็บขยะอันตรายในพื้นที่ตำบลโป่งผา วันที่ 15,16 และวันที่ 20 กันยายน 2564 เจ้าหน้าที่ชุดปฎฺิบัติการร่วม อบต.โป่งผา ได้ลงพื้นที่ 12 หมู่บ้านในตำบลโป่งผา เพื่อเก็บรวบรวมขยะอันตราย ณ จุดทิ้ง ขยะอันตรายในหมู่บ้านต่างๆ เตรียมส่งให้กับองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ในวันที่ 23 กันยายน 2564 สู่กระบวนการกำจัดอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการต่อไป