ภาพกิจกรรม
[ เปิดอ่าน 187 ครั้ง ]
ประชุมสภา อบต.โป่งผา

วันที่ 8 สิงหาคม 2561 อบต.โป่งผา จัดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโป่งผา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2561 เพื่อพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2562 และพิจารณาเรื่องอื่นๆ