ภาพกิจกรรม
[ เปิดอ่าน 241 ครั้ง ]
เวทีโครงการเสริมสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรรายย่อย ครั้งที่ 1

วันที่ 31 พฤษภาคม 2561 อำเภอแม่สาย โดยสำนักงานเกษตรอำเภอแม่สาย ได้จัดเวทีโครงการเสริมสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรรายย่อย ครั้งที่ 1 ขึ้น ณ ห้องประชุม อบต.โป่งผา โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ ประมาณ 250 คน ซึ่งในครั้งนี้ได้รับเกียรติจากนายสมศักดิ์ คณาคำ นายอำเภอแม่สาย ได้มาพบปะประชาชน และร่วมให้ข้อแนะนำแก่กลุ่มเกษตรกรรายย่อย ทั้งนี้เพื่อให้เกิดแนวคิดในการพัฒนาอาชีพทางการเกษตรต่อไป