ภาพกิจกรรม
[ เปิดอ่าน 284 ครั้ง ]
พิธีรับมอบรถบรรทุกน้ำดับเพลิงแบบเอนกประสงค์ จากรัฐบาลญี่ปุ่น

วันที่ 21 มีนาคม 2561 อบต.โป่งผา ได้จัด พิธีรับมอบรถบรรทุกน้ำดับเพลิงแบบเอนกประสงค์ จากรัฐบาลญี่ปุ่น ตามโครงการความร่วมมือทางด้านเศรษฐกิจแบบให้เปล่าเพื่อพื้นฐาน และความมั่นคงของมนุษย์(จีจีพี) ณ องค์การบริหารส่วนตําบลโป่งผา โดยมี ท่านคะซึโนริ คาวาดะ กงสุลใหญ่ญี่ปุ่น ณ นครเชียงใหม่ เป็นผู้ส่งมอบในนามรัฐบาลญี่ปุ่น รถบรรทุกน้ำดับเพลิงคันนี้ อบต.โป่งผาได้รับการสนับสนุนงบประมาณจำนวน 3,006,000 บาท (สามล้านหกพันบาทถ้วน) จากรัฐบาลญี่ปุ่น เพื่อให้ทาง อบต.โป่งผาได้จัดหารถบรรทุกน้ำดับเพลิงแบบอเนกประสงค์ ขนาดบรรจุ 4,000 ลิตร พร้อมติดตั้งเครนกระเช้าซ่อมไฟฟ้ายกสูง ไม่น้อยกว่า 10 เมตร เพื่อมาใช้ในการบรรเทาในเรื่องของภัยพิบัติและการใช้ประโยชน์ด้านต่างๆ การเตรียมการป้องกันบรรเทาและฟื้นฟูสาธารณภัยที่อาจเกิดขึ้นต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนตำบลโป่งผาและพื้นที่ใกล้เคียง และในวันนี้ก็ได้มีพิธีส่งมอบรถอย่างเป็นทางการ เพื่อให้ทาง อบต.โป่งผาไปใช้ประโยชน์ต่อไป