ภาพกิจกรรม
[ เปิดอ่าน 271 ครั้ง ]
การประชุมพนักงาน อบต.โป่งผา

วันที่ 14 มีนาคม 2561 อบต.โป่งผาได้จัดการประชุมพนักงาน/ลูกจ้าง อบต.โป่งผา ทั้งนี้เพื่อชี้แจงการทำงาน และมอบหมายหน้าที่การทำงานแก่พนักงาน ลูกจ้าง อบต.โป่งผา