ภาพกิจกรรม
[ เปิดอ่าน 285 ครั้ง ]
ขับเคลื่อน นโยบาย "ไทยนิยม ยั่งยืน" ในตำบลโป่งผา ณ หมู่บ้านนาปง หมู่ 8

วันนี้ 5 มีนาคม 2561 การขับเคลื่อนไทยนิยม ยั่งยืน คณะทำงานโครงการ ได้ลงพื้นที่ไปยังหมู่ที่ 8 บ้านนาปง เพื่อชี้แจงโครงการ และการทำประชาคมในชุมชน