ภาพกิจกรรม
[ เปิดอ่าน 250 ครั้ง ]
ครงการให้ความรู้เรื่องการดูแลรักษาสุขภาพช่องปากและฟัน"เด็กสันทรายเรียนรู้ดูแลฟัน"

วันที่ 22 เดือนกุมภาพันธ์ 2561 รองสุดา ปฏิเสน รองปลัด อบต.โป่งผา รักษาราชการแทนปลัด อบต.ปฏิบัติหน้าที่ นายก อบต.โป่งผา ได้เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมโครงการให้ความรู้เรื่องการดูแลรักษาสุขภาพช่องปากและฟัน"เด็กสันทรายเรียนรู้ดูแลฟัน" ณ โรงเรียนบ้านสันทราย(ราษฎรสามัคคี)ทั้งนี้เพื่อให้นักเรียนได้รับความรู้เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพช่องปากและฟันของตนเองได้อย่างถูกวิธีด้วย