ภาพกิจกรรม
[ เปิดอ่าน 279 ครั้ง ]
ขับเคลื่อน โครงการ ไทยนิยม ยั่งยืน

วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2561) อบต.โป่งผา ได้ขับเคลื่อน นโยบาย "ไทยนิยม ยั่งยืน" ในตำบลโป่งผา ในวัน Kick off โครงการ วันนี้ ณ หมู่บ้านสันทรายปู่ยี่ หมู่ 4 โดยมีหลายภาคส่วนเข้าร่วมขับเคลื่อนพร้อมชี้แจงความเป็นมาของโครงการ การทำประชาคม ซึ่งได้รับความสนใจเป็นอย่างดีจากภาคประชาชน