ภาพกิจกรรม
[ เปิดอ่าน 313 ครั้ง ]
จิตอาสารักษาความสะอาด

วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2561 อบต.โป่งผา โดย พนักงานและลูกจ้างพร้อมด้วย ฝ่ายสภา อบต./ฝ่ายปกครอง/กลุ่มพลังมวลชน /กลุ่มจิตอาสาและประชาชน ในพื้นที่ทำบลโป่งผา ได้จัดกิจกรรม จิตอาสารักษาความสะอาดตามถนนเส้นทางหลัก ในพื้นที่ตำบลโป่งผา โดยมีการเก็บขยะสองข้างทาง และร่วมกันรณรงค์รักษาความสะอาดในพื้นที่ตำบลโป่งผาและหมู่บ้านทุกหมู่บ้านด้วย